Home |  Bestellen |  Vestigingen |  Neem contact op |  Nieuws |  Login

Englisch

Nederlands

banner banner banner banner banner

Nieuws

08 september 2017

Australiërs eten meeste vlees

Australiërs zijn de grootste vleeseters ter wereld met 111,5 kilo (bruto*) per persoon.

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Van Loon BV. De inhoud ervan is eigendom van Van Loon BV en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Van Loon BV.

Van Loon BV zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie zijn onder voorbehoud.

Van Loon BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Van Loon BV aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Van Loon BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Van Loon BV verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Van Loon BV toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Van Loon BV vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Van Loon BV ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Van Loon BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.