Home |  Bestellen |  Vestigingen |  Neem contact op |  Nieuws |  Login

Englisch

Nederlands

banner banner banner banner banner

Nieuws

07 juli 2017

Wereldwijde barbecue trends

In eigen land steken een paar producten er met kop en schouders bovenuit: de zijn de speklapjes, allerhande worstjes en spiesen en natuurlijk de hamburger.

Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt Van Loon vlees BV?

Wij verwerken in ieder geval de gegevens die door u aan ons worden verstrekt middels de e-mail formulieren. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een sterretje *.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Van Loon vlees BV persoonsgegevens?

Van Loon vlees BV verwerkt uw persoonsgegevens om aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

 

Hoe beschermt Van Loon vlees BV uw persoonsgegevens?

Van Loon vlees BV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Van Loon vlees BV te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Van Loon vlees BV zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u Van Loon vlees BV verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Van Loon vlees BV in ieder geval binnen vier weken reageren. U kunt Van Loon vlees BV te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de e-mail nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.

 

Uw reactie kunt u richten aan info@vanloonvlees.nl